Map icon Kralja Milana 16, Sijarinska Banja, 16246, Srbija
Phone icon 016/895-152

Podaci

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Katalog poklona

Finansijski plan za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

Plan_javnih_nabavki_2016

Tromesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2016.godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

 

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2014. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2012. GODINU

 

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi 27.11.2019.

Zalihe lekova, medicinskog i potrošnog materijala 27.11.2019.

Podaci o organizaciji i rukovodstvu - AŽURIRANJE U TOKU

INFORMATOR O RADU - AŽURIRANJE U TOKU

 

PRAVILNICI

 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o načinu i postupku korišćenja motornih vozila u SBR Gejzer

Pravilnik o korišćenju privatnih putničkih vozila za službena putovanja

Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih u SBR Gejzer

Pravilnik o sadržini, izdavanju, vođenju i evidenciji naloga za službena putovanja

Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta

Pravilnik o donacijama, poklonima, legatima i medicinskoj opremi koja se preuzima radi testiranja