Map icon Kralja Milana 16, Sijarinska Banja, 16246, Srbija
Phone icon 016/895-152

Podaci

Finansijski plan za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

Plan_javnih_nabavki_2016

Tromesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2016.godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

 

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2014. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2012. GODINU

 

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi 08.01.2019.

Zalihe lekova, medicinskog i potrošnog materijala 08.01.2019.

Podaci o organizaciji i rukovodstvu - AŽURIRANJE U TOKU

INFORMATOR O RADU - AŽURIRANJE U TOKU