Map icon Kralja Milana 16, Sijarinska Banja, 16246, Srbija

BOLESTI HEPATOBILIJARNOG TRAKTA

  • rekonvalescenti posle infektivnog i toksičnog hepatitisa
  • hronični hepatitis
  • bilijarna diskinezija
  • hronični nekalkulozni holecistitis
  • stanja posle hirurškog odstranjenja kalkulusa
BOLESTI HEPATOBILIJARNOG TRAKTA