Map icon Kralja Milana 16, Sijarinska Banja, 16246, Srbija

Javne nabavke

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka finansijskih sredstava

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka građevinskog materijala

Konkursna dokumentacija - Nabavka građevinskog materijala

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka građevinskog materijala

 

Poziv za podnošenje ponuda - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Rimskog kupatila u Sijarinskoj Banji

Konkursna dokumentacija - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju Rimskog kupatila u Sijarinskoj Banji

KOMPLETNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI NA: https://www.dropbox.com/sh/4nkb5jvy0lxygjm/AACPXyg3a_0JA7xCAJpF6bQwa?dl=0

Odgovor na pitanje - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Rimskog kupatila u Sijarinskoj Banji 28.02.2020.

Odgovor na pitanje - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Rimskog kupatila u Sijarinskoj Banji 03.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Rimskog kupatila u Sijarinskoj Banji

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Rimskog kupatila u Sijarinskoj Banji

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija - Nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka elektricne energije

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka putničkog automobila

Konkursna dokumentacija - Nabavka putničkog automobila

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka putničkog automobila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka putničkog automobila

 

Poziv za podnošenje ponuda - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

Konkursna dokumentacija - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

Izvod iz projekta

Glavna sveska

Projekat ARHITEKTURA

Projekat KONSTRUKCIJE

Projekat HIDROTEHNIČKIH IZOLACIJA

Projekat ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA

Projekat MAŠINSKIH INSTALACIJA

Glavni projekat ZAŠTITE OD POŽARA

Projekat TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA DOJAVE POŽARA

Pitanje i odgovor - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA" 20.02.2020.

Pitanje i obrazloženje - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA" 04.03.2020.

Pitanje i odgovor - Radovi  na izgradnji spa centra "SIJARINA" 05.03.2020.

Odluka o dodeli ugovora - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

 

Poziv za podnošenje ponuda - Radovi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova

Konkursna dokumentacija - Radovi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova

Odluka o dodeli ugovora - Radovi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Radovi na tekućem održavanju sanitarnih čvorova

 

Poziv za podnošenje ponuda - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

Konkursna dokumentacija - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

Pitanje i odgovor

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmenjena konkursna dokumentacija - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

Odluka o obustavi otvorenog postupka - Radovi na izgradnji spa centra "SIJARINA"

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka hrane i namirnica

Konkursna dokumentacija - Nabavka hrane i namirnica

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka hrane i namirnica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica partija 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica partija 6

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Konkursna dokumentacija - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

 

Poziv za podnošenje ponuda - Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo (partija 4)

Konkursna dokumentacija - Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo (partija 4)

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Poziv za podnošenje ponuda - Kade za podvodnu masažu

Konkursna dokumentacija - Kade za podvodnu masažu

Odluka o dodeli ugovora - Kade za podvodnu masažu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Kade za podvodnu masažu

 

Poziv za podnošenje ponuda - Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Konkursna dokumentacija - Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Odluka o dodeli ugovora - Materijal za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija br. 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija br. 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija br. 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija br. 5

 

Poziv za podnošenje ponuda - Radovi na tekućem održavanju krova

Konkursna dokumentacija - Radovi na tekućem održavanju krova

Odluka o dodeli ugovora - Radovi na tekućem održavanju krova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Radovi na tekućem održavanju krova

 

Poziv za podnošenje ponuda - Cevi za toplovod

Konkursna dokumentacija - Cevi za toplovod

Odluka o dodeli ugovora - Cevi za toplovod

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Cevi za toplovod

 

Poziv za podnosenje ponuda - Radovi na tekucem odrzavanju krova

Konkursna dokumentacija - Radovi na tekucem odrzavanju krova

Pitanje i odgovor - Radovi na tekucem odrzavanju krova

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka usluge obezbeđenja

Konkursna dokumentacija - Nabavka usluge obezbeđenja

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka usluge obezbedenja

 

Poziv za podnošenje ponuda - Prevoz radnika

Konkursna dokumentacija - Prevoz radnika

Odluka o dodeli ugovora - Prevoz radnika

Poziv za podnosenje ponuda - Prevoz radnika

Konkursna dokumentacija - Prevoz radnika 12.08.2019

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Prevoz radnika

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije

Konkursna dokumentacija - Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije

IDR Sijarinska Banja - Welnes centar - glavna sveska

IDR Sijarinska Banja - Welnes centar - projekat arhitekture

Prethodno obaveštenje

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Usluge projektovanja

 

Poziv za podnošenje ponuda - Mašina za pranje veša

Konkursna dokumentacija - Mašina za pranje veša

Odgovor na pitanje

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka mašine za pranje veša

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka mašine za pranje

 

Poziv za podnošenje ponuda - Sladoled i smrznuto povrće

Konkursna dokumentacija - Sladoled i smrznuto povrće

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama

Poziv za podnošenje ponuda - Sladoled i smrznuto povrće - ispravka 11.06.2019.

Konkursna dokumentacija - Sladoled i smrznuto povrće - ispravka 11.06.2019.

Odluka o dodeli ugovora - Sladoled i smrznuto_povrće

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Sladoled

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Smrznuto povrće

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija - Nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka elektrićne energije

 

Odluka o dodeli ugovora 5/2018 - Nabavka hrane i namirnica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Konzumna jaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Meso i mesne prerađevine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Mleko i mlečni proizvodi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Začini

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Hleb i peciva

Odluka o izmeni ugovora - Voce i povrce

----------------------------------------------------------------------------------

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka hrane i namirnica

Konkursna dokumentacija - Nabavka hrane i namirnica

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića 09.11.2018.

Konkursna dokumentacija - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića 09.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Izveštaj o stručnoj oceni - 4

Izveštaj o stručnoj oceni - 4/1

 

Odluka o izmeni ugovora - Hrana i namirnice - partija br. 4

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Konkursna dokumentacija - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića - 12.10.2018.

Konkursna dokumentacija - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića - 12.10.2018.

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića - 31.10.2018.

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka robe za dalju prodaju - Prodavnica SBR Gejzer

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Konkursna dokumentacija - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka materijala za domacinstvo i ugostiteljstvo

 

Poziv za podnošenje ponuda - Prevoz radnika na posao i sa posla

Konkursna dokumentacija - Prevoz radnika na posao i sa posla

Odluka o dodeli ugovora - Prevoz radnika na posao i sa posla

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Prevoz radnika na posao i sa posla

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija - Nabavka električne energije

Odgovor na pitanje

Obaveštenje o produžetku roka

Konkursna dokumentacija - Nabavka električne energije 21.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka električne energije

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka medicinskih aparata

Konkursna dokumentacija - Nabavka medicinskih aparata

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka medicinskih aparata

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka hrane i namirnica

Konkursna dokumentacija - Nabavka hrane i namirnica

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka hrane i namirnica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica - Partija 3 - Hleb i peciva

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica - Partija 5 - Konzumna jaja

 

Poziv za podnošenje ponuda - Cevi za toplovod

Konkursna dokumentacija - Cevi za toplovod

 

Poziv za podnošenje ponuda - Analiza vode

 

Poziv za podnošenje ponuda - Sanitarni pregled

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Konkursna dokumentacija - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih pića

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka alkoholnih i bezalkoholnih_pića

 

Poziv za podnošenje ponuda - Servisiranje i održavanje aparata i opreme

Konkursna dokumentacija - Servisiranje i održavanje opreme i aparata

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Servisiranje i održavanje opreme i aparata

 

Poziv za podnošenje ponuda - Servisiranje aparata za fizikalnu medicinu

Konkursna dokumentacija - Servisiranje aparata za fizikalnu medicinu

Odluka o dodeli ugovora - Servisiranje aparata za fizikalnu medicinu

 

Poziv za podnošenje ponuda - Prevoz radnika na posao i sa posla

Konkursna dokumentacija - Prevoz radnika na posao i sa posla

Odluka o ponovnom sprovođenju postupka - Prevoz radnika na posao i sa posla

Odluka o povlačenju odluke - Prevoz radnika na posao i sa posla

Odluka o dodeli ugovora - Prevoz radnika na posao i sa posla

Obaveštenje o primljenom zahtevu za zaštitu prava

Odluka o dodeli ugovora - Prevoz radnika na posao i sa posla

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 15.06.2017

Odluka o dodeli ugovora - Prevoz radnika na posao i sa posla

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 06.11.2017.

Odluka o dodeli ugovora - Prevoz radnika na posao

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Prevoz radnika na posao

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija - Nabavka električne energije

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka električne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka električne energije

 

Poziv za podnošenje onuda - Nabavka dobara za dalju prodaju

Konkursna dokumenacija - Nabavka dobara za dalju prodaju

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka dobara za dalju prodaju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Roba za dalju prodaju / partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Roba za dalju prodaju / partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Roba za dalju prodaju / partija 4

 

Obaveštenje o pokretanju postupka - Hrana i namirnice

Konkursna dokumenacija - Hrana i namirnice

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka hrane i namirnica

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka hrane i namirnica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica / Meso i mesne prerađevine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica / Voće i povrće

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica / Mleko i mlečni proizvodi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica / Konzumna jaja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka hrane i namirnica / Začini

Dodatna pitanja i objašnjenja - Hrana i namirnice

 

Odluka o dodeli ugovora - Usluga prevoza radnika

 

Pitanje i odgovor JN 45-2016

 

Konkursna dokumentacija - Hrana i namirnice

Poziv za podnošenje ponuda - Hrana i namirnice

 

odluka_o_dodeli_ugovora.pdf

 

izmena_k.dok_._prevoz_radnika_12.09.pdf

obaveshtenje_o_produzhenju_roka.pdf

pitanje_i_odgovor-prevoz_12.09.pdf

 

izmena_kon._dok._prevoz_radnika.pdf

obaveshtenje_o_produzhenju_roka.pdf

odgovor_na_pitanje_i_sugestiju.pdf

 

izmena_kon._dok._prevoz_radnika.pdf

obaveshtenje_o_produzhenju_roka.pdf

 

38_poziv_za_podnosenje_ponuda-1.pdf

konkursna_dokumentacija_-_prevoz_radnika_38-1.pdf

 

Poziv za podnošenje ponuda - Održavanje i servisiranje rashladnih uređaja i komora

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Konkursna dokumentacija - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Konkursna dokumentacija - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo - izmena

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka materijala za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka stakala

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka opreme za održavanje parkova

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka sredstava za mašinsko pranje sudova

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge održavanja i servisiranja računarske opreme

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka robe za dalju prodaju, alkoholnih i bezalkoholnih pića

Konkursna dokumentacija - Nabavka robe za dalju prodaju, alkoholnih i bezalkoholnih pića

Izveštaj o stručnoj oceni ponuda

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22-2016 - 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22-2016 - 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22-2016 - 3

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka cveća

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka sladoleda i smrznutog povrća

Konkursna dokumentacija - Nabavka sladoleda i smrznutog povrća

Odluka o dodeli ugovora - Nabavka sladoleda i smrznutog povrća

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20-2016-1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20-2016-2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20-2016-3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20-2016-4

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka elektro materijala

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka televizora

 

Poziv za podnošenje ponuda - Hidroizolacioni materijal za sanaciju bazena

Konkursna dokumentacija - Hidroizolacioni materijal za sanaciju bazena

Odluka o dodeli ugovora -Hidroizolacioni materijal za sanaciju bazena

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka laminata

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka keramičkih pločica

 

Poziv za podnošenje ponuda - Računarska oprema

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge održavanja i servisiranja računarske opreme

 

Poziv za podnošenje ponude - Medicinski materijal i lekovi

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluga izrade softvera

Odluka o obustavi postupka

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka plastičnih vešalica i četki

 

Poziv za podnosenje ponuda - Nabavka robe za dalju prodaju (prodavnica)

Konkursna dokumentacija - Nabavka robe za dalju prodaju (prodavnica)

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka računara

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka izolacionog materijala

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka sredstava za mašinsko pranje

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge deratizacije

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge održavanja automobila

 

Poziv za podnošenje ponuda - Kompjuterske usluge

 

Poziv za podnošenje ponuda - Radovi na izradi potpornog zida

Konkursna dokumentacija - Radovi na izradi potpornog zida

Pitanja i odgovori - Radovi na izradi potpornog zida

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka dušeka

Konkursna dokumentacija - Nabavka dušeka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka hrane i namirnica

Konkursna dokumentacija - Nabavka hrane i namirnica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izveštaj o izmeni ugovora dodeljenog u postupku javne nabavke

Odluka o izmeni ugovora

Odluka o izmeni ugovora

 

INTERNI AKT O JAVNIM NABAVKAMA

--------------------------------------------------------------------------

 

Poziv za podnošenje ponuda - Prevoz radnika

Konkursna dokumentacija - Prevoz radnika

Obaveštenje o zaključenom ugovoru