Map icon Kralja Milana 16, Sijarinska Banja, 16246, Srbija

Podaci

Finansijski plan za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu - po novom Zakonu

Spisak postupaka u planu za 2020. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2020. godinu

Finansijski plan za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2019. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2019. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2019. godinu

Katalog poklona za 2019. godinu

Katalog poklona za 2018. godinu

Finansijski plan za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2018. godinu

Šestomesečni finansijski izyeštaj za 2018. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2018. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2018. godinu

Finansijski plan za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2017. godinu

Finansijski plan za 2016. godinu

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2016. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2016.godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2015. godinu

Finansijski plan za 2014. godinu

Tromesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Šestomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Devetomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

Dvanaestomesečni finansijski izveštaj za 2014. godinu

 

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2019. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2018. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2017. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2015. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2014. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013. GODINU

ZAVRŠNI RAČUN ZA 2012. GODINU

 

INFORMATOR O RADU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU GEJZER SIJARINSKA BANJA

ORGANIZACIONA STRUKTURA

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi 29.12.2020.

Zalihe lekova, medicinskog i potrošnog materijala 29.12.2020.


PRAVILNICI

 

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o načinu i postupku korišćenja motornih vozila u SBR Gejzer

Pravilnik o korišćenju privatnih putničkih vozila za službena putovanja

Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih u SBR Gejzer

Pravilnik o sadržini, izdavanju, vođenju i evidenciji naloga za službena putovanja

Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta

Pravilnik o donacijama, poklonima, legatima i medicinskoj opremi koja se preuzima radi testiranja

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti