Map icon Kralja Milana 16, Sijarinska Banja, 16246, Srbija

U bolnici se koristi mnoštvo medicinskih usluga koje dovode do poboljšanja zdravstvenog stanja

 • Peloid terapija
 • Elektrostimulacija
 • Interferentne struje
 • Elektroforeza lekova u oblasti elektroterapije
 • Stabilna galvanizacija
 • Dijadinamičke struje
 • Elektromagnetno polje
 • Vaskulator
 • Faradizacija
 • Hidro-kinezi terapija
 • Hidrogalvanska kada
 • Lokalne kupke
 • Krio terapija
 • Ekstenzija kičmenog stuba
 • Postularne vežbe
 • Vežbe za lumbosakralnu kičmu
 • Vežbe za C kičmu
 • Vežbe za skoliozu
 • Vertikalizacija
 • Vežbe za korekcije hoda i balansa
 • Aktivne vežbe za pomagala
 • Vežbe po Allan Burger-u
 • Korektivne vežbe pred ogledalom
 • Vežbe za reumatoidni artriti
 • Vežbe za M. BECHTEREW
 • Vežbe disanja
 • Vežbe za korekciju ravnih tabana
 • Aktivne segmentne vežbe sa otporom
 • Potpomognute segmentne vežbe
 • Pasivne segmentne vežbe
 • Test aktivnosti svakodnevnog života
 • Vežbe pacijenata sa paraplegijom ili hemiplegijom
 • Vežbe relaksacije
 • Vežbe jačanja grudne muskulature
 • Vežbe za abdominalni-dijafragmalno disanje
 • Vežbe za aktiviranje pojedinih segmenata toraksa
 • Individualni rad pri hospitalnom lečenju skolioza i kifoza
 • Inhalacija kod respiratornih obolenja
  • Pijenje mineralnih voda kod:
  • oboljenja organa za varenje
  • bubrežnih oboljenja
  • oboljenja jetre
U bolnici se koristi mnoštvo medicinskih usluga koje dovode do poboljšanja zdravstvenog stanja